Self Active Planet
Im częściej czujesz się świetnie ze sobą, tym częściej uśmiech gości na Twojej twarzy. ZACZNIJ JUŻ DZIŚ!
Facebook
Fundacja Self Active Planet to Akademia Rozwoju Osobistego Wspieramy aktywność ruchową, umysłową i samorozwój. Pomagamy dbać o ciało, pozytywnie myśleć i rozwijać własne talenty. Z nami poćwiczysz fitness, jogę, nordic walking, a także się zrelaksujesz i spędzisz miło czas. Poradzimy ci, jak się lepiej odżywiać, dostarczymy motywacji do pracy nad sobą i wzmocnimy twoją samoakceptację. Napisz do nas, zadzwoń i przyjdź już dziś! Czekamy na Ciebie :) Celami Fundacji są: 1. Promowanie aktywności ruchowej, fitness, pilates, jogi, zdrowego stylu życia, rozwoju osobistego i twórczego, 2. Upowszechnianie wiedzy na temat różnych form aktywności ruchowej, zdrowego stylu życia, rozwoju osobistego i twórczego, 3. Propagowanie i upowszechnianie form aktywności ruchowej jako metody przeciwdziałania otyłości oraz innym zaburzeniom żywienia oraz jako formy rehabilitacji i wspomagającej leczenie chorób układu krążenia oraz rozwiązywanie problemów osób po różnego typu urazach, a także przeciwdziałającej depresji i stresowi, 4. Promowanie aktywności ruchowej jako metody przeciwdziałającej stresowi, patologiom społecznym i innym uzależnieniom, oraz promowanie wszelkiego rodzaju relaksacji i terapii, 5. Promowanie aktywności ruchowej jako formy fakultatywnej w nauczaniu wychowania fizycznego dzieci i młodzieży w szkołach, 6. Propagowanie i upowszechnianie nowoczesnych form aktywności jako metody poprawiania kondycji fizycznej i psychicznej dla osób w różnym wieku, 7. Ochrona i promocja zdrowia, w tym promocja zdrowego stylu życia, wynikającego z aktywności ruchowej, propagowanie racjonalnego sposobu odżywiania się, a także metod przeciwdziałających stresowi, 8. Przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu i dyskryminacji ze względu m. in. na wiek, sprawność fizyczną i wagę, 9. Propagowanie integracji środowisk lokalnych w celu budowania więzi społecznych 10. Organizowanie i wspieranie działalności kobiet chcących poprawić jakość ich życia, wyglądu, zdrowia, samopoczucia, spędzania czasu, pogłębiania wiedzy i zainteresowań, rozwoju osobistego i twórczego, 11. Poradnictwo psychologiczne i socjologiczne, trening autogenny, trening mentalny i duchowy, relaksacja różnymi metodami, wsparcie moralne i etyczne, 12. Propagowanie wszelkich form działalności twórczych i popularyzowanie sztuki oraz wrażliwości artystycznej, literackiej i estetycznej, 13. Pomoc twórcom w celu upowszechniania ich twórczości oraz popularyzowania jej w społeczeństwie. Jeśli chcesz wesprzeć naszą działalność finansowo, oto nasz numer konta: Fundacja Self Active Planet Akademia Rozwoju Osobistego Ul. Gwadrii Ludowej 21 05-092 Łomianki Numer konta: 85 1750 0012 0000 0000 2767 0733
www.selfactiveplanet.com by Aleksandra Pułka